Copyrights by Pro-Lightning 2013    l    Site Disclaimer    l    Contact    l    webdesign by PSD-Graphicsolutions    
Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail


Pro-Lightning is een onafhankelijke onderneming die is gespecialiseerd
in Bliksembeveiliging, Overspanningsbeveiliging en veiligheidsaardingen.
Wij geven advies, maken risicoanalyses en voeren onafhankelijke
inspecties uit aan bliksem-, en aardingsinstallaties conform de daarvoor
geldende normering.

Jaarlijks vinden er in ons land zo’n 25 onweersdagen plaats, met
gemiddeld 5 dodelijke slachtoffers te betreuren. De economische schade
het afgelopen jaar is geschat op ongeveer 35 miljard euro, hierbij is
een toename in schades van elektronische apparatuur, de toename in
de afgelopen 5 jaar is bijna 40%. Ongeveer 20% van het schadebedrag
is ontstaan door directe inslag, de overige 80% is door indirecte inslag
veroorzaakt, daardoor zijn installaties en electronische apparatuur
beschadigd of vernietigd. Door het toenemende aantal electronische
apparaten in onze woningen en bedrijven, zal dit percentage
vermoedelijk wel blijven stijgen.

Om schades aan gebouwen en elektronische apparatuur te voorkomen,
is het dus raadzaam om goed te kijken wat er tegen gedaan kan
worden om de zaken goed beveiligd te hebben.

Sinds 2006 is de nieuwe europese norm de NEN-EN-IEC 62305 beetje
bij beetje toegepast, hierin staat dat bliksembeveiliging extern en
intern goed op elkaar moeten worden afgestemd om een optimaal
resulaat te bieden tegen directe of indirecte blikseminslagen. In deze
nieuwe norm is veel meer rekening gehouden met de gevaren van
indirecte blikseminslagen en is het ontwerp voor de directe inslagen
veranderd. Op 1 februari 2009 ging de nieuwe norm, de
NEN-EN-IEC 62305 volledig in werking en is de oude norm, de
NEN 1014 daardoor komen te vervallen.
Advies
Om de veiligheid van mensen te
garanderen en om schade aan
gebouwen inclusief de aanwezige
apparatuur en inboedel te voorkomen,
worden er al jaren lang bliksem
beveiligings installaties aangelegd.
Vaak wordt....               
Lees meer
Certificering
Wij werken geheel volgens geldende
normeringen en wettelijk gestelde
eisen. Op onze diensten zijn
onderstaande normeringen van
toepassingen:            

                                   
Lees meer